Visites

miércoles, 9 de octubre de 2013

Paper biològic del Zinc i el Molibdè


El zinc és essencial per als humans: intervé al metabolisme de proteïnes i àcids nucleics, estimula l'activitat de més d'un centenar d'enzims, col·labora al bon funcionament del sistema immunitari, és necessari per a la cicatrització de les ferides, intervé a les percepcions del gust i l'olfacte i a la síntesi de l'ADN. Aquest metall el podem trobar a la insulina, les proteïnes amb el motiu dit de zinc i a alguns enzims com la superòxid dismutasa.


El molibdè es troba en una quantitat important en l'aigua de mar en forma de molibdats (MoO42-), i els éssers vius poden absorbir-lo fàcilment en aquesta forma.
 Es troba en l'anomenat cofactor de molibdè com en distintes oxotransferases, amb la funció de transferir àtoms d'02 de l'H2O al mateix temps que es produeix la transferència de dos electrons. Alguns dels enzims que contenen aquest cofactor són la xantina oxidasa que oxida la xantina en àcid úric, l'aldehid oxidasa que oxida aldehids, així com amines i sulfurs en el fetge, la sulfit oxidasa que oxida sulfits en el fetge, el nitrat reductasa, important en el cicle del nitrogen en les plantes, etc.


No hay comentarios:

Publicar un comentario