Visites

martes, 4 de junio de 2013

Convergència entre dues plaques oceàniques

Donada pel refredament i engruiximent de la litosfera oceànica a mesura que s'allunya de la dorsal, la subsidència tèrmica provoca la ruptura i la subducció espontània, es produeix a una certa distància del continent i s'estableix una subducció de litosfera oceànica sota litosfera oceànica. 
Característiques d'aquestes zones de subducció:
- La placa subduent s'enfonsa al mantell (gran inclinació).
- Té lloc un intens magnetisme (origina un arc d'illes a la placa encavalcant).
- Erosió tectònica (fregament de la placa subduent arranca trossos del l'encavalcant, arrossegats en    la subducció).
- Fusió del materials més fusibles que alimenta les cambres magmàtiques que, es manifesten quan ascendeixen com a activitat volcànica.
- La pressió exercida per la placa subduent no és molt gran (determina el seu torn). Dues característiques:
     * Sediments subduïts amb facilitat i no es forma un prisma d'acreció alt.
     * Formació d'una fossa oceànica molt profunda (fossa de Japó de 10554m, a Polinèsia de    
       10800m, etc).

No hay comentarios:

Publicar un comentario