Visites

martes, 16 de abril de 2013

Tipus de neurones


Unipolars: Posseeixen només una projecció, que es ramifica en dues prolongacions. La branca central compleix la funció d'axó, la branca perifèrica rep les senyals, funcionant com dendrita. Es troben per exemple, en els ganglis espinals.

Bipolars: Contenen dues prolongacions: la dendrita i l'axó. Es troben, per exemple en la retina i mucosa olfactòria.

Multipolars: Contenen diverses dendrites i un axó. Es localitzen, per exemple, en l'asta ventral de la medul·la espinal.

D'acord a la funció que compleixen, les neurones poden classificar-se en:

Neurones sensitives: Són les que s'encarreguen d'enviar els impulsos des de la perifèria cap al sistema nerviós central. Les somàtiques són les que condueixen els estímuls del tacte, la pressió, el dolor i la temperatura, les viscerals, en canvi, transmeten els estímuls que provenen de les glàndules, vísceres i gots sanguinis.

Neurones motores: Són les encarregades de conduir impulsos des del sistema nerviós central fins a les cèl · lules efectores. Existeixen neurones eferents somàtiques i viscerals. Les somàtiques són les que envien els estímuls cap al múscul esquelètic, les viscerals, en canvi, s'encarreguen de transmetre impulsos involuntaris a les glàndules i el múscul llis.

Interneurones: Són les més abundants, la seva funció és la de connectar a les neurones entre si.


No hay comentarios:

Publicar un comentario